Спајалици, хефтмуниција и штипки

Муниција за хефталица 24-6

Шифра 2-190

Муниција за хефт. мала бр.10

Шифра 2-411

Спајалици бр.2

Шифра 2-406

Спајалици бр.3

Шифра 2-384

Спајалици бр.5

Шифра 2-383

Штипки за хартија

Шифра 2-427