Ситен Канцелариски Материјал

Лењир 30см. 40см. 50см.

Шифра 2-151

Ножици 17.5мм. 19.5мм. 21.5мм.

Шифра 2-202

Острилка за молив-метална

Шифра 2-271

Скалпер голем ПВЦ

Шифра 2-382-1

Скалпер голем метален

Шифра 2-382-2

Скалпер ПВЦ мал

Шифра 2-570

Кутија за ливчиња-мрежа

Шифра 2-136

Кутија за пенкала - мрежа

Шифра 2-398

Кутија за спајалици-мрежа

Шифра 2-512

Полици за докум. -мрежа сет 1-3

Шифра 2-521

ПВЦ полици за документи

Шифра 2-328

Држач за визит карти

Шифра 2-634

Калкулатор Deltasun 12 digits

Шифра 2-558

Калкулатор Deltasun 12 digits

Шифра 2-563

Плутана табла

Шифра 2-326

Ластици

Шифра 2-140