Регистратори

ПВЦ класер А4 самостоечки

Шифра 2-333-1

ПВЦ регистратор самост. А4 80мм

Шифра 2-333-2

ПВЦ класер А4 самост. каталог

Шифра 2-334

Регистратор Palma А4 80мм.

Шифра 2-93

Регистратор Unibox А4 80мм

Шифра 2-102

Архивска кутија голема

Шифра 2-7