Petro M doo Skoplje već 25 godina u Makedoniji zastupa renomirani petrohemijski kompleks HIP-Petrohemija Pančevo sa distribucijom polimera, kao i tehničkom podrškom kod makedonskih proizvođača.
Petro M Doo Skoplje, je firma sa višegodišnjom tradicijom i iskustvom u poslovanju sa hartijom za fotokopiranje IQ-Ideal Quality, Color Copy hartijom za digitalno štampanje, sa potrošnim kancelarijskim materijalom i sa higijenskim sredstvima.
Zahvaljujući svojim geografskim položajem Republika Makedonija je bogata besplatnom sunčevom energijom i energijom vetra koji su darovi prirode. Naša je misija i cilj da iskoristimo ove besplatne obnovljive energetske potencijale. Koji je vaš cilj?