Info kontakt:


"Petro M" Shpk

lajgja e Ilindenit

rr. Tërnica pn

1000 Shkup

Maqedoni


Email:

Polietilene:

petromgm@petrom.com.mk

Letër dhe materiale për në zy.:

petromnl@petrom.com.mk

petrombt@petrom.com.mk

petromsz@petrom.com.mk

Sisteme solare:

petromks@petrom.com.mk


Telefon për kontakt:

+389 02 2550-580

Faks:

+389 02 2550-581